Organisationen

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning och utgör tillsammans svensk fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar bl a kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning och seminarieverksamhet, litteraturproduktion, och kvalitetssäkring. Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010. I dokumentbanken till höger hittar du aktuella handlingar som beskriver organisationens verksamhet.

Sammanfattning av Fritidsledarskolornas kvalitetsprojekt 2005 - 2010

Inför Fritidsledarskolornas årsmöte i november 2005 på Eslövs folkhögskola utarbetade styrelsen en idéskiss för ett gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete som en del i en framtidsstrategi.
Kvalitetsarbetet har omfattat samtliga folkhögskolor med fritidsledarutbildning och har byggt, dels på självgranskning och kollegiala samtal i kvalitetsgrupper, dels på omvärldsanalys genom ökad samverkan med aktörer och organisationer inom fritidssektorn.
Det långsiktiga målet med processen var att utarbeta ett kvalitetscertifieringssystem för fritidsledarutbildningen som en grund för arbetet med en ny gemensam utbildningsplan. (antogs på årsmötet 2010)
Samtliga medlemsskolor har under projekttiden genomfört en omfattande inventering av sin befintliga utbildning och ingått i en kvalitetsgrupp tillsammans med 2-4 andra fritidsledarskolor. Skolornas och kvalitetsgruppernas synpunkter har sammanställts, återremitterats för vidare diskussion och återigen processats vid gemensamma samlingar.
Kunskap kring kvalitetsarbete, omvärldsanalys och aktionsforskning har förmedlats av externa medverkande på Fritidsledarskolornas årsmöten 2006, -07, -08 och 2009. Fortbildningsdagar i skolutveckling och lärande samtal har genomförts vid flera tillfällen. Ett omfattande referensmaterial om skolutveckling och kvalitetsarbete har sammanställts och förmedlats till medlemsskolorna.
På organisationens vårkonferenser 2006, -07, -08, -09 och 2010 har kvalitetsarbetet satts i fokus och skolornas representanter har kunnat fördjupa och vidga samtalet om hur fritidsledarutbildningen ska utvecklas och kvalitetssäkras.
Fritidsledarskolorna en organisation med federativa inslag, där varje medlemsskola frivilligt väljer om man vill underordna sig organisationens gemensamma krav och rekommendationer.
Samtidigt krävs gemensamma insatser och trovärdighet i fråga om vår förmåga att utbilda till hög kvalitet om vi ska ha möjligheter att överleva och fortsätta vara en väsentlig aktör inom fritidssektorn. Under verksamhetsåren 2007-2010 realiserades ambitionerna som föreningen formulerat i kvalitetsarbetet.

Läs hela rapporten, pdf

Styrelsens sammansättning

Eva Gullstrand

Ordförande

Folkhögskolan Hvilan
Lundavägen 68
Box 23
232 02 Åkarp

Mobil: 0765-464417
Tel: 040-46 44 00
Fax: 040-46 44 04
eva.gullstrand(at)hvilan.se

Fritidsledarskolorna - Per-Arne Höög

Per-Arne Höög

Kassör

Jämshögs folkhögskola
Kulltorpsv 2
293 72 Jämshög

Växel: 0454-46 340
Mobil: 0768-12 94 51
Fax: 0454-49 201
per-arne.hoog(at)folkbildning.net

Camilla Lundborg

Camilla Lundborg


Hagabergs folkhögskola
Box 191 61
152 27 Södertälje
Besöksadress: Erik Dahlbergs väg 60


Direkt: 08-550 910 39
Tel, växel: 08-550 910 00
Fax: 08-550 910 10
camilla.lundborg(at)folkbildning.net

Marie Eriksson


Valla folkhögskola
Studievägen 22
583 30 Linköping


Tel, direkt: 013 – 35 55 80
Mobil: 0764 700 404
Tel, växel: 013-35 55 80
Fax:
men(at)valla.fhsk.se

Mikael Johansson


Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
59432 Gamleby

Tel: 0493-131 08
Växel: 0493-131 00

mikael.d.johansson.gamleby(at)folkbildning.net

Bibbi Björk Eriksson


Vimmerby folkhögskola
Box 24
598 21 Vimmerby

Tel: 0492-14323
Växel: 0492-14 300
Mobil: 0703-60 80 85
Fax: 0492-14 306
bibbi.bjork-eriksson(at)folkbildning.net

Daniel Backgård

Daniel Backgård


Bromma folkhögskola
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Tel: 08-636 23 41
Växel: 08-636 23 00
Mobil: 070-756 76 92
daniel.backgard(at)brommafolkhogskola.se

Ulla Venetvaara

Rektorsrepresentant

Rektor Axevalla folkhögskola

Besöksadress: Kommissariatet
Postadress: 532 72 Axvall


Mobil: 076-848 69 90
ulla(at)axevalla.fhsk.se